ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Преамбула

Шановний клієнт! Звертаємо Вашу увагу на те, будь-яке використання сайту https://muzarena.com.ua  є Вашою беззаперечною згодою з усіма умовами даної публічної оферти та прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана публічна оферта є обов'язковою до виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами цієї публічної оферти, будь ласка, утримайтеся від використання сайту https://muzarena.com.ua  та послуг компанії «Музарена.Ком».

Загальні положення

1.1. Ця оферта є офіційним пропонуванням інтернет-магазину «МУЗАРЕНА» (https://muzarena.com.ua), далі в тексті — «Продавець», оферта дає змогу укласти Договір купівлі-продажу, далі за текстом — «Договір», товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, та розміщує Публічну оферту (пропонування) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://muzarena.com.ua (далі — «Інтернет-сайт»).

1.2. Ця Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, можливість передачі таких товарів Користувачеві, а також надання послуг з обробки Замовлення, консультації, доставки, повернення та обмін товару на умовах оферти, якщо це не суперечить Законам України.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Використовуючи матеріали, інструменти Сайту та послуги компанії з обробки замовлень та консультування, Користувач вважається беззастережним і таким, що безумовно приймає (акцептує) цю Угоду. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитись з умовами цієї Угоди до реєстрації на Сайті та/або проставлення символу «галочка» та до звернення до послуг компанії.

1.3. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропонування Продавця (акцептом) визнається електронний договір купівлі-продажу товарів, а також факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору у строки та за цінами, зазначеними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі визначення:
— «товар» — товари, послуги, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті, а також консультації по телефону, роздрібних магазинах та всіх каналах зв'язку (пошта, мессенджери, соціальні мережі, форуми);

— «Інтернет-магазин» — згідно з Законом України «Про електронну комерцію» це засіб для подання або реалізації товару чи послуги через укладання електронної угоди;
— «Продавець» — юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари та послуги, які можна замовити. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка інша особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про товар та/або послуги на підставі договорів. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцю (акт прийому-передачі, видаткова накладна, товарний чек, фіскальний чек тощо, що підтверджують факт передачі товару Покупцю);
— «Покупець/Користувач» — фізична особа/Користувач, який здійснив замовлення на сайті https://muzarena.com.ua на умовах, викладених нижче;

— «Замовлення» — вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:
— добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

— самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

— оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

— обробка та доставка замовлення Покупцеві на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний.

Інформація про товар відображається на сайті https://muzarena.com.ua та є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена та доповнена Адміністрацією будь-якої миті часу без попереднього повідомлення Користувача. Будь-яка інформація про товар Продавця, умови акції, ціну товару та будь-які інші правила надання послуг Продавцем, що відображаються на сайті https://muzarena.com.ua Адміністрація Сайту в праві змінити в будь-який момент без згоди та попередження Користувача. Інформація про товари носить інформативний характер, Адміністрація сайту не несе відповідальності за достовірність такої інформації і може бути змінена в будь-який момент без попередження Користувача.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості;

4.3. Якщо товару немає на складі, менеджер компанії зобов’язаний повідомити Покупця (телефоном або через електронну пошту);

4.4. У разі відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати та доставки замовлення

5.1 Варіанти оплати в «Інтернет-магазині»:

— оплата онлайн-карткою;

— оплата на картку Приватбанку через термінал;

— накладений платіж.

Доставка товару здійснюється компанією «Нова пошта» за кошт Покупця.
Більш детально з порядком оплати та доставки Ви можете ознайомитись у розділі нашого сайту «Оплата та доставка» https://muzarena.com.ua 

Продавець не здійснює доставку на окуповані території України (АРК, території Луганської та Донецької областей), а також на інші населені пункти, які не забезпечені відділеннями компанією перевізником. Користувачі погоджуються з тим, що вартість товарів/послуг Продавця, розміщених на сайті Продавцем, може збільшуватись без попереднього повідомлення.

Якщо у населеному пункті не представлено відділення компанії перевізника або роздрібного магазину Продавця, Користувач має право вибрати для доставки найближчий населений пункт, в якому представлено відділення компанії перевізника або Продавця. Доставка та оплата замовленого Користувачем товару здійснюється відповідно до умов оплати та доставки, з якими можна ознайомитись на сайті Компанії/Продавця.

Адреси відділень компанії перевізника можна побачити на офіційному сайті компанії "Нова пошта".

Права та обов’язки сторін

7.1. Продавець має право:

- односторонньо призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

— своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

— оформити замовлення в Інтернет-магазині;

— вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

— змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

— за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;
— за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;
— за затримку та перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
— за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
— за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними способами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://muzarena.com.ua .

9.2. Інтернет-магазин створено для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безоплатним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. Після повернення Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов’язаних із доставкою товару Покупцю.

Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним із моменту отримання особою, що направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному 6 частиною статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку в разі невиконання однієї зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Адреса та реквізити

ТОВ «МУЗАРЕНА.КОМ»

Україна, 65104, Одеська область, місто Одеса, вулиця Корольова Академіка, будинок 72